محل تبلیغات شمامندرجات طراحي وكاربرد طراحي كاربرد مبدل گشتاور كاربرد وسيله چرخنده يا چرخان 2 . گردش يا دايره روغن 1 كلي (عمومي) 2 گردش كاري روغن مبدل گشتاور 2 هر دايره يا مسير كنترل روغن 4 گردش سايندگي وسرد كنندگي روغن 5 گردشكاري روغن _ وسيله گردان سوپاپ يا دريچه كنترل 1 كنترل 2 تنظيم و تعديل راهنماي تنظيم پره 1 كلي (عمومي) 2 محرك كار انداز طراحي وانتقال تاسيس ونصب 1 اطلاعات كلي 2 مسير اشتباه ميله به عملكرد منتهي مي شود دقت صف بندي مسير 3 چك كردن رئوس براي پايه 4 پ .
بهترین سایت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی